top of page
Alexander Fox Logo what wags my tail 25-05-22.png
  • Instagram
Search

poetisk \ måndag

Gott timmer av Douglas Malloch


[ Hej hej! Jag kunde inte hitta en svensk översättning av Douglas Mallochs poem Good Timber. Jag har alltså gjort den mig själv. Jag hoppas denna version läs bra! Ha en trevlig dag! ]


Trädet som aldrig behövdes strida

För sol och himmel och luft och ljus,

Men stod där i den öppna slätten

Och fick alltid sin del av regn,

Blev aldrig en skogskung

Men levde och dog som ett risigt ting.


Mannen som aldrig behövdes streta

Att vinna och bruka sin tomtmark,

Vem som inte behövde vinna sin del

Av sol och himmel och ljus och luft,

Blev aldrig en manlig man

Men levde och dog som han började.


Gott timmer växer inte med lätthet:

Ju starkare vind, desto starkare träd;

Ju bortre himmel, desto större längd;

Ju mer storm, desto mer kraft.

Genom sol och köld, genom regn och snö,

Inom träd och män växes gott timmer.


Där den kraftigaste skogsväxten liggs,

Hittar vi bägge patriarker.

Och de håller råd med stjärnorna

Vars brutna grenar bevisas ärren

Av många vindar och mycket möda

Det är livets allmänslag.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page